Oznámenie č. 89/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti zabezpečenia vojenskej letovej prevádzky

Čiastka 23/2012
Platnosť od 08.03.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 25. februára 2012 v súlade s článkom 15 ods. 1.

89

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. decembra 2011 bola v Piešťanoch podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti zabezpečenia vojenskej letovej prevádzky.

Dohoda nadobudla platnosť 25. februára 2012 v súlade s článkom 15 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.