Oznámenie č. 65/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom mládeže a športu Srbskej republiky 2012 – 2016

Čiastka 19/2012
Platnosť od 23.02.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. marca 2012 v súlade s článkom 7 ods. 1.

65

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. januára 2012 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom mládeže a športu Srbskej republiky 2012 – 2016.

Dohoda nadobudne platnosť 1. marca 2012 v súlade s článkom 7 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.