Oznámenie č. 46/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 14/2012
Platnosť od 10.02.2012

46

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 24. januára 2012 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2012 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. decembra 2011 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2012 z 20. decembra 2011 uzatvorená medzi Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry a Odborovým zväzom KOVO

a

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2012 z 19. decembra 2011 uzatvorená medzi Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike

a

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2012 z 12. januára 2012 uzatvorená medzi Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike

a

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku na rok 2012 z 12. decembra 2011 uzatvorená medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2012 – 2013 zo 16. decembra 2011 uzavretá medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej cestnej doprave

a

Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2012 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2011 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

8. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2012 z 15. decembra 2011 uzatvorená medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

9. Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 3. marca 2008 uzatvorený 16. decembra 2011 medzi Integrovaným odborovým zväzom

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.