Oznámenie č. 445/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta cez rieku Dunaj na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Komárno a Komárom

Čiastka 106/2012
Platnosť od 28.12.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 29. decembra 2012 v súlade s článkom 7 ods. 1.

445

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. októbra 2012 bola v Mlynkoch podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta cez rieku Dunaj na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Komárno a Komárom.

Dohoda nadobudne platnosť 29. decembra 2012 v súlade s článkom 7 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.