Zákon č. 438/2012 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2013

Čiastka 106/2012
Platnosť od 28.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013