Nariadenie vlády č. 432/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania

(v znení č. 202/2014 Z. z.)

Čiastka 105/2012
Platnosť od 28.12.2012
Účinnosť od 01.08.2014