Nariadenie vlády č. 431/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok z dieselových motorov motorových vozidiel

Čiastka 105/2012
Platnosť od 28.12.2012
Účinnosť od 02.01.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.01.2013 Aktuálne znenie