Vyhláška č. 418/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2013

Čiastka 101/2012
Platnosť od 20.12.2012
Účinnosť od 31.12.2012

OBSAH

418

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2012,

ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2013

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2013 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

Poradové číslo
vekovej skupiny
Veková skupina
poistencov
Poistenci,
za ktorých platiteľom
poistného nie je štát
Poistenci,
za ktorých platiteľom
poistného je štát
IRŽ(i) *IRM(i) *IRŽ(i) **IRM(i) **
  1.od 0 do 4 rokov  0,80740,8899
  2.od 5 do 9 rokov  0,39810,4855
  3.od 10 do 14 rokov  0,42500,4308
  4.od 15 do 19 rokov0,41890,26860,49450,4508
  5.od 20 do 24 rokov0,37920,24070,45380,3192
  6.od 25 do 29 rokov0,45360,26430,70060,4344
  7.od 30 do 34 rokov0,49920,28140,79480,6965
  8.od 35 do 39 rokov0,44880,29810,76670,7576
  9.od 40 do 44 rokov0,44270,32910,90230,8434
10.od 45 do 49 rokov0,48230,36041,07871,0977
11.od 50 do 54 rokov0,55310,42641,31231,3931
12.od 55 do 59 rokov0,58170,52861,11471,7024
13.od 60 do 64 rokov0,57170,64370,98261,3410
14.od 65 do 69 rokov0,38320,38301,15541,5282
15.od 70 do 74 rokov0,13600,25701,24521,7096
16.od 75 do 79 rokov0,20840,22711,31281,7919
17.od 80 rokov0,21190,16431,29081,5447

* IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.

** IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.

§ 2

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2013 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

ČísloKódNázovIndex rizika nákladov
  1.ASTAstma1,1152
  2.CFPCystická fibróza a/alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu23,7645
  3.CNSOchorenie mozgu/miechy8,6133
  4.COP CHOCHP/ťažká astma2,7512
  5.CROCrohnova choroba, ulcerózna kolitída3,4459
  6.DEPLiečba antidepresívami0,7516
  7.DM1Diabetes typu I3,2766
  8.DM2Diabetes typu II0,6855
  9.DMHDiabetes s hypertenziou1,1300
10.EPIEpilepsia1,5277
11.HIVHIV/AIDS15,3073
12.CHOHypercholesterolémia0,4497
13.KVSSrdcové choroby1,6627
14.ONKMalignity15,9988
15.PARParkinsonova choroba2,9895
16.PSYAntipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí2,2110
17.RASLiečba rastovým hormónom9,5871
18.RENRenálne zlyhanie39,4025
19.REUReumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF2,8157
20.TNFReumatické choroby liečené inhibítormi TNF18,4133
21.TRATransplantácie11,1208
22.HORHormonálna onkoliečba3,6810
23.NPPNeuropatická bolesť3,9054
24.HEMHemofília288,2552

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.


Zuzana Zvolenská v. r.