Vyhláška č. 417/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2013

Čiastka 101/2012
Platnosť od 20.12.2012
Účinnosť od 31.12.2012

OBSAH

417

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2012,

ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2013

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín sa na rok 2013 ustanovuje takto:

ČísloKódNázovATC skupinyPriradené diagnózy
  1.ASTAstmaR03 okrem (R03AC18, R03AK03, R03BB, R03BC01, R03CC13, R03CC02)J40 - J47
  2.CFPCystická fibróza a/alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasuJ01GB01, J01XB01, R05CB13E84
  3.CNSOchorenie mozgu/miechyL03AB07, L03AB08, L03AX13, L04AA23, M03BX01G35 - G37, G80 - G83, I60 - I69
  4.COP CHOCHP/ťažká astmaR03AC18, R03AK03, R03BBJ40 - J47
  5.CROCrohnova choroba, ulcerózna kolitídaA07EA06, A07EC02K50 - K52
  6.DEPLiečba antidepresívamiN06A okrem (N06AA09, N06AX21) 
  7.DM1Diabetes typu IA10AE10 - E14
  8.DM2Diabetes typu IIA10BE10 - E14
  9.DMHDiabetes s hypertenziou(A10A a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09]) alebo (A10B a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09])I10 - I25
10.EPIEpilepsiaN03 okrem (N03AX12, N03AX16, N03AE01)G40, G41
11.HIVHIV/AIDSJ05AE, J05AF okrem (J05AF08, J05AF10, J05AF11), J05AG, J05AR,
J05AX okrem (J05AX05)
B20 - B24
12.CHOHypercholesterolémiaC10 okrem (C10AC01, C10BX03)E78
13.KVSSrdcové chorobyC01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03CA01I20 - I52
14.ONKMalignityL01 okrem (L01BA01), L03AA, L04AX04C00 - D48
15.PARParkinsonova chorobaN04BG20, G21, G22
16.PSYAntipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostíN05A okrem (N05AL03, N05AN01),
N06DA, N06DX01, N07BB, N07BC51
F00 - F99, G30 - G32
17.RASLiečba rastovým hormónomH01AC01E23, Q96
18.RENRenálne zlyhanieB03X, V03AEN17 - N19, D46
19.REUReumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNFA07EC01, L01BA01, L04AA13, L04AX03, M01CB01, M01CC01, P01BA02M05 - M09, M30 - M36
20.TNFReumatické choroby liečené inhibítormi TNFL04AA11, L04AA24, L04AB, L04AC okrem (L04AC05) 
21.TRATransplantácieL04AA06, L04AA10, L04AA18, L04AD01, L04AD02 
22.HORHormonálna onkoliečbaL02C00 - D48
23.NPPNeuropatická bolesťN01BX04, N03AX12, N03AX16 
24.HEMHemofíliaB02BDD66 - D68

§ 2

(1) Ak je v stĺpci ATC skupín uvedených viacero ATC skupín oddelených čiarkou, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v úhrne vo všetkých týchto ATC skupinách.

(2) Ak je v stĺpci ATC skupín uvedených viacero ATC skupín spojených výrazom „a zároveň“, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v každej z týchto ATC skupín samostatne.

(3) Ak je v stĺpci ATC skupín uvedený výraz „okrem“, znamená to, že ATC skupiny uvedené za týmto výrazom nevstupujú do celkového súčtu štandardných dávok liečiva.

(4) Ak je ATC skupina definovaná reťazcom, ktorý má menej ako sedem znakov, zahŕňa všetky ATC kódy, ktoré sa začínajú týmto reťazcom.

§ 3

Farmaceuticko-nákladové skupiny ustanovené touto vyhláškou sa prvýkrát použijú v mesiaci marec 2013 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za mesiac január 2013.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.


Zuzana Zvolenská v. r.