Nariadenie vlády č. 415/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

(v znení č. 323/2016 Z. z.)

Čiastka 101/2012
Platnosť od 20.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2013 323/2016 Z. z. Aktuálne znenie