Vyhláška č. 41/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mede

(v znení č. 106/2012 Z. z., 17/2015 Z. z.)

Čiastka 13/2012
Platnosť od 08.02.2012
Účinnosť od 24.06.2015