Zákon č. 394/2012 Z. z.Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Čiastka 98/2012
Platnosť od 19.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013