Vyhláška č. 39/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o kávových extraktoch a čakankových extraktoch

Čiastka 13/2012
Platnosť od 08.02.2012
Účinnosť od 01.03.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2012 Aktuálne znenie