Opatrenie č. 383/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave sumy rodičovského príspevku

Čiastka 95/2012
Platnosť od 14.12.2012 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2013 do31.12.2013
Zrušený 451/2013 Z. z.

OBSAH