Nariadenie vlády č. 377/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely

(v znení č. 199/2019 Z. z., 289/2020 Z. z.)

Čiastka 94/2012
Platnosť od 07.12.2012
Účinnosť od 01.12.2020 do31.12.2020 (za 29 dní)

OBSAH