Nariadenie vlády č. 377/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely

(v znení č. 199/2019 Z. z.)

Čiastka 94/2012
Platnosť od 07.12.2012
Účinnosť od 01.08.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2019 199/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2013 - 31.07.2019