Zákon č. 372/2012 Z. z.Zákon o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 218/2013 Z. z., 474/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 93/2012
Platnosť od 04.12.2012
Účinnosť od 01.01.2014