Oznámenie č. 366/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti zabezpečenia vojenskej letovej prevádzky

Čiastka 90/2012
Platnosť od 27.11.2012
Redakčná poznámka

Vykonávací protokol nadobudne platnosť 28. novembra 2012 v súlade s článkom 7 ods. 1.