Oznámenie č. 366/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti zabezpečenia vojenskej letovej prevádzky

Čiastka 90/2012
Platnosť od 27.11.2012
Redakčná poznámka

Vykonávací protokol nadobudne platnosť 28. novembra 2012 v súlade s článkom 7 ods. 1.

366

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. októbra 2012 bol v Uherskom Hradišti podpísaný Vykonávací protokol medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti zabezpečenia vojenskej letovej prevádzky (oznámenie č. 89/2012 Z. z.).

Vykonávací protokol nadobudne platnosť 28. novembra 2012 v súlade s článkom 7 ods. 1.

Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.