Oznámenie č. 360/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o spolupráci v oblasti ochrany svedka

Čiastka 89/2012
Platnosť od 23.11.2012
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 1. decembra 2012 v súlade s článkom 15 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. decembra 2012, v súlade s článkom 15 ods. 1.