Zákon č. 357/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 89/2012
Platnosť od 23.11.2012
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2013 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

23.11.2012