Zákon č. 351/2012 Z. z.Zákon, o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 89/2012
Platnosť od 23.11.2012
Účinnosť od 01.12.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2012 Aktuálne znenie