Zákon č. 339/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 319/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 86/2012
Platnosť od 15.11.2012
Účinnosť od 01.11.2013