Vyhláška č. 337/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla

Čiastka 85/2012
Platnosť od 14.11.2012
Účinnosť od 01.01.2013 do30.11.2014
Zrušený 321/2014 Z. z.

337

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 26. októbra 2012,

ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) energetickou účinnosťou premeny energie pre prevádzkovanie zariadenia

1. na výrobu elektriny množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny rok, merané na svorkách generátora delené súčinom výhrevnosti a množstva paliva použitého na jej výrobu,

2. na výrobu tepla množstvo využiteľného tepla vyrobeného za kalendárny rok, meraného na výstupe zariadenia na výrobu tepla delené súčinom výhrevnosti a množstva paliva použitého na jeho výrobu,

3. kombinovanej výroby elektriny a tepla súčet množstva elektriny vyrobenej za kalendárny rok, meraný na svorkách generátora a množstva využiteľného tepla vyrobeného za kalendárny rok, meraného na výstupe zariadenia delený súčinom výhrevnosti a množstva paliva použitého na ich výrobu,

b) využiteľným teplom teplo určené na vykurovanie, prípravu teplej vody a technologické účely okrem tepla potrebného na výrobu tepla alebo výrobu elektriny v zariadení, pre ktoré sa ustanovuje účinnosť premeny energie,

c) energetickou účinnosťou premeny energie pre rekonštrukciu a výstavbu zariadenia na výrobu elektriny, zariadenia na výrobu tepla a zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla účinnosť garantovaná výrobcom pre štandardné podmienky okolia, ktorými sú teplota 15 oC, tlak 1,013 bar a relatívna vlhkosť 60 %.

§ 2

(1) Energetická účinnosť premeny energie pre zariadenie na výrobu elektriny1) je uvedená v prílohe č. 1.

(2) Energetická účinnosť premeny energie pre zariadenie na výrobu tepla2) je uvedená v prílohe č. 2.

(3) Energetická účinnosť premeny energie pre zariadenie kombinovanej výroby elektriny a tepla3) je uvedená v prílohe č. 3.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Tomáš Malatinský v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 337/2012 Z. z.

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIE NA VÝROBU ELEKTRINY

Zariadenia na výrobu elektrinyPalivoElektrický výkonRok uvedenia do prevádzky
do 19981998 – 2012od 2013
účinnosť [%]
[MW]prevádzkováprevádzkovágarantovaná
rekonštruovanénovérekonštruovanénové
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom vrátane prídavného spaľovacieho zariadenia a/alebo pomocného spaľovacieho zariadeniazemný plyndo 100454749505455
od 100
vrátane do 250
474951525657
od 250
vrátane do 500
485052535758
500 a viac495153545859
spaľovacia turbínazemný plyndo 5282829293232
 5 a viac303031313434
spaľovacie zariadenie a kondenzačná parná turbínačierne uhliedo 15363638384040
od 15 vrátane do 50383840404242
50 a viac393941414343
hnedé uhliedo 15353537373939
od 15 vrátane do 50373739394141
50 a viac383840404242
zemný plyndo 10383840404242
od 10 vrátane do 35404042424444
35 a viac414143434545
ťažký vykurovací olejdo 15363638384040
od 15 vrátane do 50383840404242
50 a viac393941414343
priemyselné plynydo 15363638384040
od 15 vrátane do 50383840404242
50 a viac393941414343
priemyselné kvapaliny (lúhy)do 10343436363838
od 10 vrátane do 35363638384040
35 a viac373739394141
pevná biomasado 10343436363838
od 10 vrátane do 35363638384040
35 a viac373739394141
zdroj tepla a kondenzačná parná turbínajadrodo 500313132333233
od 500 vrátane do 1000313132333233
1000 a viac313132333233
teplo z priemyselných procesovdo 10363636363838
od 10 vrátane do 35363636363838
35 a viac363636363838
spaľovací motorzemný plyndo 0,05292929293131
od 0,05 vrátane do 1313131313333
1 a viac343434343636
bioplyndo 0,05282828283030
od 0,05 vrátane do 1303030303232
1 a viac333333333535
kvapalné palivo z katalyticky spracovaného odpadudo 0,05282828283030
od 0,05 vrátane do 1303030303232
1 a viac333333333535

Hodnoty účinnosti sú určené pre štandardné podmienky okolia: teplota 15 oC, tlak 1,013 bar a relatívna vlhkosť 60 %.

Pre zariadenia prevádzkované menej ako 200 hodín ročne a pre zariadenia poskytujúce podporné služby a dodávku regulačnej elektriny sa uvedené hodnoty znižujú o 50 %.

V prípade viacerých palív sa účinnosť stanoví váženým priemerom.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 337/2012 Z. z.

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIE NA VÝROBU TEPLA

Zariadenia na výrobu teplaPalivoTepelný výkonRok uvedenia do prevádzky
do 20092009 – 2012od 2013
účinnosť [%]
[MW]prevádzkováprevádzkovágarantovaná
rekonštruovanénovérekonštruovanénové
kotol na plynné palivo štandardný s atmosférickým horákomzemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivádo 0,187878991
od 0,1 vrátane do 0,587878991
0,5 a viac88889092
kotol na plynné palivo štandardný s pretlakovým horákomzemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivádo 0,1878788899091
od 0,1 vrátane do 0,5878788899091
od 0,5 vrátane do 3,0888889909192
od 3,0 vrátane do 6,0888889909192
od 6,0 vrátane do 20,0898990919293
20,0 a viac898990919293
bioplyn do 0,1767678808082
od 0,1 vrátane do 0,5787880828284
od 0,5 vrátane do 3,0797981828384
3,0 a viac808082838485
priemyselné plyny> 0787880818283
kotol na plynné palivo nízkoteplotný s atmosférickým horákomzemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivá do 0,187909193
od 0,1 vrátane do 0,587919294
0,5 a viac88929395
kotol na plynné palivo nízkoteplotný s pretlakovým horákomzemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivá do 0,1879090919293
od 0,1 vrátane do 0,5879090919293
od 0,5 vrátane do 3,0889090919293
od 3,0 vrátane do 6,0889090919293
od 6,0 vrátane do 20,0899090919293
20,0 a viac899090919293
kotol na plynné palivo kondenzačný s atmosférickým horákomzemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivá do 0,192949496
od 0,1 vrátane do 0,593959597
0,5 a viac94969698
kotol na plynné palivo kondenzačný s pretlakovým horákomzemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivá do 0,192959597
od 0,1 vrátane do 0,5939696969898
0,5 a viac949797979999
kotol na využitie tepla z priemyselných procesovkotol na kvapalné palivo s atmosférickým horákomteplo z výrobných procesov s teplotou nad 380 oC> 07072
ľahký vykurovací olej do 0,180808385
od 0,1 vrátane do 0,582828587
0,5 a viac83838688
kotol na kvapalné palivo s pretlakovým horákomľahký vykurovací olej do 0,180808587
od 0,1 vrátane do 0,5828285878789
od 0,5 vrátane do 3,0838386888890
od 3,0 vrátane do 6,0848487898991
od 6,0 vrátane do 20,0858588909092
20,0 a viac868689919193
ťažký vykurovací olej do 3787880828284
od 3,0 vrátane do 6,0828284868688
od 6,0 vrátane do 20,0838385878789
20,0 a viac858587898991
priemyselné kvapaliny (lúhy) do 20666667686970
20,0 a viac686869707172
kvapalné palivo z katalyticky spracovaného odpadu do 0,5828283858587
0,5 a viac838384868688
kotol na pevné palivo s pevným roštomčierne uhlie do 0,1696976797881
od 0,1 vrátane do 0,5707078808082
0,5 a viac727279828184
koks do 0,1707076807882
od 0,1 vrátane do 0,5727278828084
0,5 a viac737380838285
brikety do 0,1686876797881
od 0,1 vrátane do 0,5696978808082
0,5 a viac707080828284
hnedé uhlie do 0,1676774777679
od 0,1 vrátane do 0,5686875787780
0,5 a viac696976797881
biomasa do 0,1686875787780
od 0,1 vrátane do 0,5696976797881
0,5 a viac707077807982
kotol na pevné palivo s pohyblivým roštom čierne uhlie do 0,5707077817983
od 0,5 vrátane do 3,0727278828084
od 3,0 vrátane do 10,0757580838285
10,0 a viac787881848386
hnedé uhlie do 0,5686873787580
od 0,5 vrátane do 3,0696976797881
od 3,0 vrátane do 10,0717178818083
10,0 a viac727280828284
biomasa do 0,5696975797781
od 0,5 vrátane do 3,0707077807982
od 3,0 vrátane do 10,0727280828284
10,0 a viac757581838385
kotol na pevné palivo s práškovým horákom – granulačnýčierne uhlie do 15828283848586
od 15 vrátane
do 50
838384858687
50 a viac848484858687
hnedé uhlie do 15818182838485
od 15 vrátane
do 50
828283848586
50 a viac838383848586
kotol na pevné palivo s práškovým horákom  – výtavné ohniskočierne uhlie do 15818182838485
od 15 vrátane
do 50
828283848586
50 a viac838383848586
hnedé uhlie do 15808081828384
od 15 vrátane
do 50
818182838485
50 a viac828282838485
kotol na pevné palivo s práškovým horákom  – cyklónové ohniskočierne uhlie do 15828283848586
od 15 vrátane do 50838384858687
50 a viac848484858687
hnedé uhlie do 15818182838485
od 15 vrátane do 50828283848586
50 a viac838383848586
kotol na pevné palivo – fluidné spaľovaniečierne uhlie do 15838384858687
od 15 vrátane do 50848485868788
50 a viac858585868788
hnedé uhlie do 15828283848586
od 15 vrátane do 50838384858687
50 a viac848484858687
biomasa do 15818182838485
od 15 vrátane do 50828283848586
50 a viac838383848586

Hodnoty účinnosti sú určené pre štandardné podmienky okolia: teplota 15 oC, tlak 1,013 bar a relatívna vlhkosť 60 %.

Pre zariadenia prevádzkované menej ako 200 hodín ročne sa uvedené hodnoty znižujú o 50 %.

V prípade viacerých palív sa účinnosť stanoví váženým priemerom.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 337/2012 Z. z.

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIE KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA

Zariadenia kombinovanej výroby elektriny a teplaPalivoElektrický výkonRok uvedenia do prevádzky
do 19981998 – 2012od 2013
účinnosť [%]
[MW]prevádzkováprevádzkovágarantovaná
rekonštruovanénovérekonštruovanénové
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklomzemný plyndo 100707273747475
od 100 vrátane do 250717374757576
od 250 vrátane do 500727475767677
500 a viac737576777778
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom vrátane prídavného spaľovacieho zariadenia a/alebo pomocného spaľovacieho zariadeniazemný plyndo 100727475767677
od 100 vrátane do 250737576777778
od 250 vrátane do 500747677787879
500 a viac757778797980
spaľovacia turbína s regeneráciou teplazemný plyndo 5707273747475
5 a viac717374757576
spaľovacia turbína s regeneráciou tepla vrátane prídavného spaľovacieho zariadenia a/alebo pomocného spaľovacieho zariadeniazemný plyndo 5727475767677
5 a viac737576777778
spaľovacie zariadenie a protitlaková parná turbínačierne uhliedo 10737474747575
od 10 vrátane do 35757676767777
35 a viac767777777878
hnedé uhliedo 10717272727373
od 10 vrátane do 35737474747575
35 a viac747575757676
zemný plyndo 10757676767777
od 10 vrátane do 35777878787979
35 a viac787979798080
ťažký vykurovací olejdo 10747575757676
od 10 vrátane do 35767777777878
35 a viac777878787979
komunálny odpaddo 10505151525253
10 a viac525353545455
priemyselné plynydo 10727374757576
od 10 vrátane do 35747576777778
35 a viac757677787879
priemyselné kvapaliny (lúhy)do 10697071727273
od 10 vrátane do 35717273747475
35 a viac727374757576
pevná biomasado 10707171717272
od 10 vrátane do 35727373737474
35 a viac737474747575
zdroj tepla s kondenzačnou parnou turbínou s odberom paryjadrodo 500313132333233
od 500 vrátane do 1000313132333233
1000 a viac313132333233
teplo z priemyselných procesovdo 10383838384040
od 10 vrátane do 35383838384040
35 a viac383838384040
spaľovací motorzemný plyndo 0,05656565656969
od 0,05 vrátane do 1,0686868687373
1,0 a viac707070707676
bioplyn a skládkový plyndo 0,05646464646868
od 0,05 vrátane do 1,0676767677272
1,0 a viac696969697575
kvapalné palivo z katalyticky spracovaného odpadudo 0,05646464646868
od 0,05 vrátane do 1,0676767677272
1,0 a viac696969697575
spaľovacie zariadenie a Rankinov organický cykluspevná biomasado 1,0707171717272
od 1,0 a viac717272727373
Rankinov organický cyklusteplo z priemyselných procesovdo 1,0656666666767
od 1,0 a viac666767676868

Hodnoty účinnosti sú určené pre štandardné podmienky okolia: teplota 15 oC, tlak 1,013 bar a relatívna vlhkosť 60 %.

Pre zariadenia prevádzkované menej ako 200 hodín ročne a pre zariadenia poskytujúce podporné služby a dodávku regulačnej elektriny sa uvedené hodnoty znižujú o 50 %.

V prípade viacerých palív sa účinnosť stanoví váženým priemerom.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. b) bod 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

3) § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.