Rozhodnutie č. 331/2012 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 84/2012
Platnosť od 09.11.2012

OBSAH

331

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

zo 6. novembra 2012

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí


Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 9. marca 2013,

b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Pavol Paška v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 331/2012 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 9. marca 2013

ObecVolí saOkresKraj
Poliankastarosta MyjavaTrenčiansky kraj
Dolné Srniestarosta Nové Mesto nad Váhom
Stupnéstarosta Považská Bystrica
Zemianske Kostoľanystarosta Prievidza
Pukanecstarosta LeviceNitriansky kraj
Kolíňany poslanecNitra
Podbielstarosta TvrdošínŽilinský kraj
Poniky poslanecBanská BystricaBanskobystrický kraj
Kozelníkstarosta Banská Štiavnica
Lackovstarosta Krupina
Rapovce starosta Lučenec
Vidinástarosta 
Hradištestarosta Poltár
Dubnostarosta Rimavská Sobota
Suché Brezovo poslanecVeľký Krtíš
Ondavka starosta BardejovPrešovský kraj
Harakovcestarosta Levoča
Pavľany poslanci
Stráne pod Tatramistarosta Kežmarok
Mengusovce poslanecPoprad
Ľutina  poslanecSabinov
Údolstarosta Stará Ľubovňa
Potôčky poslanecStropkov
Soľník poslanec
Luhyňastarosta TrebišovKošický kraj

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 331/2012 Z. z.

LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 9. marca 2013

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia voliebobec14. 12. 2012
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné zastupiteľstvo3. 1. 2013
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany a nezávislí kandidáti13. 1. 2013
55 dní 14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany13. 1. 2013
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej  komisie
miestna
volebná komisia
18. 1. 2013
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obcemiestna
volebná komisia
23. 1. 2013
40 dní10 – 2Určenie volebných miestnostístarosta obce28. 1. 2013
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna
volebná komisia
2. 2. 2013
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná
volebná komisia
7. 2. 2013
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania voliebobec12. 2. 2013
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany17. 2. 2013
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
20. 2. 2013
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková
volebná komisia
22. 2. 2013
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany a nezávislí kandidáti7. 3. 2013
 26 – 1Volebný deňokrsková
volebná komisia
9. 3. 2013