Rozhodnutie č. 331/2012 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 84/2012
Platnosť od 09.11.2012

OBSAH