Zákon č. 330/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 83/2012
Platnosť od 01.11.2012
Účinnosť od 01.11.2012

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2012 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.11.2012