Vyhláška č. 323/2012 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 131/2009 Z. z. o formáte, obsahu a správe certifikátov a kvalifikovaných certifikátov a formáte, periodicite a spôsobe vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov (o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch)

Čiastka 80/2012
Platnosť od 18.10.2012
Účinnosť od 01.11.2012 do17.10.2016
Zrušený 272/2016 Z. z.

OBSAH