Zákon č. 321/2012 Z. z.Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 180/2013 Z. z.)

Čiastka 80/2012
Platnosť od 18.10.2012
Účinnosť od 01.10.2013