Zákon č. 317/2012 Z. z.Zákon o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 78/2012
Platnosť od 13.10.2012
Účinnosť od 19.01.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2012 okrem čl. IV bodov 2 až 4 a čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 19. januára 2013.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.01.2013 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
15.10.2012 - 18.01.2013

Pôvodný predpis

13.10.2012