Vyhláška č. 267/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

(v znení č. 127/2013 Z. z.)

Čiastka 68/2012
Platnosť od 08.09.2012
Účinnosť od 01.06.2013 do09.03.2018
Zrušený 67/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2013 - 09.03.2018 127/2013 Z. z.
10.09.2012 - 31.05.2013