Vyhláška č. 265/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012

Čiastka 68/2012
Platnosť od 08.09.2012
Účinnosť od 10.09.2012

OBSAH

265

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 7. septembra 2012,

ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 38a ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť sa na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona na účely prerozdeľovania poistného, ustanovuje takto:

Poradové číslo
vekovej skupiny
Veková skupina
poistencov
Poistenci, za ktorých platiteľom
poistného nie je štát
Poistenci, za ktorých
platiteľom poistného je štát
xxIRŽ(i) *IRM(i) *IRŽ(i) **IRM(i) **
1.od 0 do 4 rokov000,83450,9379
2.od 5 do 9 rokov000,40650,4901
3.od 10 do 14 rokov000,42360,4405
4.od 15 do 19 rokov0,44740,21300,48810,4316
5.od 20 do 24 rokov0,39730,26370,47260,3417
6.od 25 do 29 rokov0,47420,27490,73440,4669
7.od 30 do 34 rokov0,52060,29910,78580,6326
8.od 35 do 39 rokov0,47740,31390,78920,7408
9.od 40 do 44 rokov0,47150,35790,86560,8775
10.od 45 do 49 rokov0,52380,40731,06091,1387
11.od 50 do 54 rokov0,59880,49701,35231,5503
12.od 55 do 59 rokov0,65550,62931,07231,8140
13.od 60 do 64 rokov0,78620,86740,99641,3874
14.od 65 do 69 rokov1,03801,32151,14481,5509
15.od 70 do 74 rokov1,33881,19731,21921,6618
16.od 75 do 79 rokov1,06271,10441,28471,8004
17.od 80 rokov0,39920,58421,20871,4906
* IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.
** IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.

§ 2

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť sa na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012 pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

ČísloKódNázovIndex rizika nákladov
1.ASTAstma1,1166
2.CFPCystická fibróza a/alebo ochorenia exokrinnej funkcie pankreasu24,5956
3.CNSOchorenia mozgu/miechy 8,4304
4.COPCHOCHP/ťažká astma2,7131
5.CROCrohnova choroba, ulcerózna kolitída3,0218
6.DEPLiečba antidepresívami 0,7955
7.DM1Diabetes typu I3,4370
8.DM2Diabetes typu II0,7841
9.DMHDiabetes s hypertenziou1,1785
10.EPIEpilepsia1,5140
11.GLAGlaukóm0,5671
12.HIVHIV/AIDS16,2961
13.CHOHypercholesterolémia0,5012
14.KVSSrdcové choroby1,7689
15.ONKMalignity 16,4557
16.PARParkinsonova choroba2,9157
17.PSYAntipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí2,2719
18.RASLiečba rastovým hormónom 12,0467
19.RENRenálne zlyhanie 41,1833
20.REUReumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF2,6723
21.TNFReumatické choroby liečené inhibítormi TNF19,8818
22.TRATransplantácie8,5106
23.HORHormonálna onkoliečba4,0257
24.NPPNeuropatická bolesť3,9726

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. septembra 2012.


Zuzana Zvolenská v. r.