Vyhláška č. 262/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012

Čiastka 68/2012
Platnosť od 08.09.2012
Účinnosť od 10.09.2012

OBSAH

262

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 7. septembra 2012,

ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 38a ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín sa na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012 určuje takto:

ČísloKód NázovATC skupinyPriradené diagnózy
1.ASTAstmaR03 okrem (R03AC18, R03AK03, R03BB, R03CA02, R03AK01, R03BC01, R03CA01)J40 – J47
2.CFPCystická fibróza a/alebo ochorenia exokrinnej funkcie pankreasuJ01GB01, J01XB01, R05CB13E84
3.CNSOchorenia mozgu/miechy L03AB07, L03AB08, L03AX13, L04AA23, M03BX01, M03BX02G35 – G37, G80 – G83, I60 – I69
4.COPCHOCHP/ťažká astmaR03AC18, R03AK03, R03BBJ40 – J47
5.CROCrohnova choroba, ulcerózna kolitídaA07EA06, A07EC02K50 – K52
6.DEPLiečba antidepresívami N06A okrem (N06AA09, N06AX21) 
7.DM1Diabetes typu IA10AE10 – E14
8.DM2Diabetes typu IIA10BE10 – E14
9.DMHDiabetes s hypertenziouA10 a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09 okrem (C09DA02)]I10 – I25
10.EPIEpilepsiaN03 okrem (N03AX12, N03AX16, N03AE01)G40, G41
11.GLAGlaukómS01EH40 – H42
12.HIVHIV/AIDSJ05AE,
J05AF okrem (J05AF08, J05AF10, J05AF11), J05AG, J05AR,
J05AX okrem (J05AX05)
B20 – B24
13.CHOHypercholesterolémiaC10 okrem (C10AC01, C10BX03)E78
14.KVSSrdcové chorobyC01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03CA01I20 – I52
15.ONKMalignity L01 okrem (L01BA01), L03AA, L03AC01, L04AX04C00 – D48
16.PARParkinsonova chorobaN04BG20, G21, G22
17.PSYAntipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostíN05A okrem (N05AL03, N05AN01),
N06DA, N06DX01, N07BB, N07BC51
F00 – F99, G30 – G32
18.RASLiečba rastovým hormónom H01AC01, H01AC03E23, Q96
19.RENRenálne zlyhanie B03X, V03AEN17 – N19, D46
20.REUReumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNFA07EC01, L01BA01, L04AA13, L04AX03, M01CB01, M01CC01, P01BA02M05 – M09, M30 – M36
21.TNFReumatické choroby liečené inhibítormi TNFL04AA11, L04AA24, L04AB, L04AC okrem (L04AC02) 
22.TRATransplantácieL04AA06, L04AA10, L04AA18, L04AC02, L04AD01, L04AD02, L04AX01 
23.HORHormonálna onkoliečbaL02C00 – D48
24.NPPNeuropatická bolesťN01BX04, N03AX12, N03AX16 

§ 2

(1) Ak je v stĺpci ATC skupín uvedených viacero ATC skupín oddelených čiarkou, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v úhrne vo všetkých týchto ATC skupinách.

(2) Ak je v stĺpci ATC skupín uvedených viacero ATC skupín spojených výrazom „a zároveň“, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v každej z týchto ATC skupín samostatne.

(3) Ak je v stĺpci ATC skupín uvedený výraz „okrem“, znamená to, že ATC skupiny uvedené za týmto výrazom nevstupujú do celkového súčtu štandardných dávok liečiva.

(4) Ak je ATC skupina definovaná reťazcom, ktorý má menej ako sedem znakov, zahŕňa všetky ATC kódy, ktoré sa začínajú týmto reťazcom.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. septembra 2012.


Zuzana Zvolenská v. r.