Nariadenie vlády č. 238/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu katarálnej horúčky oviec (modrý jazyk)

Čiastka 60/2012
Platnosť od 15.08.2012
Účinnosť od 15.09.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.09.2012 Aktuálne znenie