Zákon č. 236/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 350/1996 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 60/2012
Platnosť od 15.08.2012
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 350/1996 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.09.2012 - 31.12.2015

Pôvodný predpis

15.08.2012