Oznámenie č. 214/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Angolskou ľudovou republikou

Čiastka 52/2012
Platnosť od 26.07.2012

214

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že platnosť Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Angolskou ľudovou republikou (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 37/1984 Zb.) bude ukončená 23. januára 2014 v súlade s článkom 13.

Národná rada Slovenskej republiky s ukončením platnosti zmluvy vyslovila súhlas uznesením č. 1161 z 30. novembra 2000.

Listinu o vypovedaní zmluvy prezident Slovenskej republiky podpísal 27. apríla 2012.