Oznámenie č. 213/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

Čiastka 52/2012
Platnosť od 26.07.2012
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2012.

213

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 29. júna 2012 č. 3/2012, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2012.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2012 a v elektronickej forme na internetovej adrese www.mhsr.sk/.