Vyhláška č. 206/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii včelstiev

Čiastka 51/2012
Platnosť od 19.07.2012
Účinnosť od 01.08.2012 do30.11.2017
Zrušený 285/2017 Z. z.