Oznámenie č. 205/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o spolupráci v otázkach verejnej bezpečnosti

Čiastka 50/2012
Platnosť od 14.07.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 11. júla 2012 v súlade s článkom 15 ods. 1.

205

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. novembra 2010 bola v Tel Avive podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o spolupráci v otázkach verejnej bezpečnosti.

Dohoda nadobudla platnosť 11. júla 2012 v súlade s článkom 15 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.