Oznámenie č. 204/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Čiernej Hory o policajnej spolupráci

Čiastka 50/2012
Platnosť od 14.07.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 5. júla 2012 v súlade s článkom 20 ods. 1.

Pôvodný predpis

14.07.2012