Oznámenie č. 202/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín

Čiastka 50/2012
Platnosť od 14.07.2012
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončí 21. júna 2013 v súlade s článkom 11.

202

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky uznesením č. 177 z 9. marca 2011 schválila ukončenie platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín (vyhláška č. 120/1968 Zb.).

Platnosť dohody sa skončí 21. júna 2013 v súlade s článkom 11.