Oznámenie č. 202/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín

Čiastka 50/2012
Platnosť od 14.07.2012
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončí 21. júna 2013 v súlade s článkom 11.