Vyhláška č. 191/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov

Čiastka 46/2012
Platnosť od 30.06.2012
Účinnosť od 02.07.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.07.2012 Aktuálne znenie