Nariadenie vlády č. 186/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín

Čiastka 44/2012
Platnosť od 29.06.2012
Účinnosť od 01.07.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2012 Aktuálne znenie