Oznámenie č. 174/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o spolupráci v oblasti vyzbrojovania a obranného priemyslu

Čiastka 41/2012
Platnosť od 23.06.2012
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudne platnosť 24. júna 2012 v súlade s článkom 12.

174

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. novembra 2008 bolo v Aténach podpísané Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o spolupráci v oblasti vyzbrojovania a obranného priemyslu.

Memorandum nadobudne platnosť 24. júna 2012 v súlade s článkom 12.

Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.