Oznámenie č. 164/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čiernej Hory o spolupráci v oblasti kultúry

Čiastka 39/2012
Platnosť od 06.06.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 2. júna 2011 v súlade s článkom 7.

164

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. mája 2011 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čiernej Hory o spolupráci v oblasti kultúry.

Dohoda nadobudla platnosť 2. júna 2011 v súlade s článkom 7.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.