Rozhodnutie č. 132/2012 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 32/2012
Platnosť od 13.04.2012

132

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 10. apríla 2012

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 27. októbra 2012;

b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Pavol Paška v. r.

Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/2012 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 27. októbra 2012

ObecVolí saOkresKraj
Rohovstarosta SenicaTrnavský kraj
Poluvsiestarosta PrievidzaTrenčiansky kraj
Bátorove Kosihystarosta KomárnoNitriansky kraj
Zemianska Olčastarosta 
Kamenínstarosta Nové Zámky
Ovčiarskostarosta ŽilinaŽilinský kraj
Pavlova Ves poslanecLiptovský Mikuláš
Vlachy poslanec
Socovce poslanecMartin
Turčiansky Ďur poslanec
Ivančinástarosta Turčianske Teplice
Belínstarosta Rimavská SobotaBanskobystrický kraj
Slizkéstarosta 
Hermanovcestarosta PrešovPrešovský kraj
Ondavkastarosta Bardejov
Holumnicastarosta Kežmarok
Harakovcestarosta Levoča
Pavľany poslanci
Lomnička starosta Stará Ľubovňa
Krajná Porúbka poslanecSvidník
Nový Salaš starosta Košice-okolieKošický kraj

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/2012 Z. z.

LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 27. októbra 2012

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia voliebobec3. 8. 2012
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné
zastupiteľstvo
23. 8. 2012  
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany
a nezávislí kandidáti
2. 9. 2012
55 dní 14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany2. 9. 2012
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej  komisiemiestna
volebná komisia
7. 9. 2012
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obcemiestna
volebná komisia
12. 9. 2012  
40 dní10 – 2Určenie volebných miestnostístarosta obce17. 9. 2012  
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna
volebná komisia
22. 9. 2012  
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná
volebná komisia
27. 9. 2012  
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu volièov a o èase a mieste konania voliebobec  2. 10. 2012
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany  7. 10. 2012
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
10. 10. 2012
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková
volebná komisia
12. 10. 2012
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
25. 10. 2012
 26 – 1Volebný deňokrsková
volebná komisia
27. 10. 2012