Oznámenie č. 131/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spolupráci vo vojenskej oblasti.

Čiastka 31/2012
Platnosť od 12.04.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 12. mája 2011 v súlade s článkom 10 ods. 2.

131

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. mája 2011 bola v Levoči podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spolupráci vo vojenskej oblasti.

Dohoda nadobudla platnosť 12. mája 2011 v súlade s článkom 10 ods. 2.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spolupráci vo vojenskej oblasti podpísanej 28. októbra 1993 v Kyjeve.