Vyhláška č. 128/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax

Čiastka 31/2012
Platnosť od 12.04.2012
Účinnosť od 15.05.2012 doPo zverejnení oznámenia