Vyhláška č. 124/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

(v znení č. 43/2016 Z. z., 75/2019 Z. z.)

Čiastka 30/2012
Platnosť od 05.04.2012
Účinnosť od 01.04.2019